Re:Creation

Re:Creation

Koncepce RE:CREATION oslavuje jedinečné kvality Českého přístupu – umět si poradit. Vyzdvihuje českou tvořivost, důvtip a nadhled a nazírá na zásadní otázky současnosti i budoucnosti prizmatem originálních a kreativních českých řešení.

RE:CREATION ve smyslu rekreace vypráví o bohaté historii českého chalupářství, turistiky a vztahu k přírodě. Je metaforou pro přetvoření společnosti, o změně našeho vztahu k technologiím, o vizi budoucího života člověka.

Architektura pavilonu je inspirována procesem vzniku harmonických prostředí rekreace, při kterém je část přírodního prostředí přeměněna na prostor pro odpočinek člověka. Koncept RE:CREATION se přitom neprojevuje pouze v tematizaci pavilonu jako místa rekreace – odpočinku, ale sleduje především silný transformační potenciál architektury – ať už v rovině přeměny hmoty, ve smyslu metamorfózy formy, až po potenciál změnit pohled návštěvníků na Českou republiku.

Každý z významů RE:CREATION se přitom projevuje v jiné sféře. Rekreace se stává motivem pavilonu a definuje jeho obsah, transformace hmoty se projevuje v konstrukčním a materiálovém řešení, přičemž celek je vždy vnímán z pohledu člověka, na jehož proměnu prostor cílí.

Expozice reaguje na stav a potřeby nynější společnosti a hledí do budoucnosti optikou posilování životů, vztahu k přírodě a symbióze s technologií. Návštěvnická trasa vychází z architektonického uspořádání pavilonu a na jeho třech hlavních podlažích postupně prochází od části pre-digitální minulosti v přízemí, přes digitální současnost v patře, až po střešní krajinu s vizí post-digitální budoucnosti.

projekt národní pavilon  lokalita EXPO2025, Ósaka návrh 2023  spolupráce Archistroj