Hydropolis

Hydropolis

Edukativní expozice Hydropolis je zasazena do unikátního kontextu areálu Vinohradské vodárny v Praze. V rámci celkové konverze je v jednom z podzemních vodojemů vytvořena komplexní expozice současných moderních technologií úpravy a čištění vody. V rámci veřejného prostoru jsou pak prezentovány prvky udržitelného nakládání s vodou v krajině.

Motivem projektu je interakce člověka a přírody. Člověk zde vstupuje do koloběhu vody v prostředí jako pozitivní element, který koloběh pouze nevyužívá, ale pomáhá ho udržovat. Cirkulace vody se stává ústřední ideovou a tematickou osou expozice, na kterou jsou navázána jednotlivá prostředí a exponáty, vztahující se k vždy k příslušné části cirkulace. Často se jedná o funkční technologie, které jsou do koloběhu aktivně zapojeny.

Obsah je komunikován skrze prostředí na základě konceptu prostor=médium. Vzniká nejen vrstevnatá expozice pro širokou cílovou skupinu, ale i platforma pro spolupráci veřejné, komerční a akademické sféry, které se vzhledem ke komplexitě návrhu na projektu od počátku podílí. Cílem projektu je tak nejen edukace v rámci problematiky úpravy vody a nakládání s vodou v krajině, ale poskytuje i vizi pro budoucí výzvy v této oblasti. 

 

projekt edukativní expozice  lokalita Vinohradská vodárna, Praha návrh 2020 vývoj 2021