Dune

Dune

Environmentální vize Dune je inspirována stejnojmenným sci-fi románem Franka Herberta z roku 1965. Planeta, kde se děj odehrává, jsou duny, holé skály a vanoucí prach. V těchto podmínkách přežívají pouze domorodí obyvatelé díky technologiím, které jim umožňují získání vody z prostředí. Jednou z nich jsou tzv. wind-traps, jímající vlhkost ze suchého pouštního vzduchu.

Na začátku října 2018 popsala zpráva OSN rizika, která hrozí světu, pokud se bude klima planety i nadále oteplovat. Jedním z projevů globální změny klimatu bude narušení cyklu srážek. Důsledkem bude nedostatek vody na mnoha místech planety. Tam, kde bude voda chybět, vzroste riziko konfliktů – voda je nenahraditelný zdroj, bez kterého se člověk neobejde.

Do tohoto kontextu vstupujeme s  vizí využití technologie S.A.W.E.R., vyvinuté v rámci projektu Czech Spring. Tento systém se svým fungováním nápadně podobá výše popisovaným wind-traps. Jedná se však o reálnou technologii s vysokým transformačním potenciálem. V rámci konceptu Dune navrhujeme implementaci této technologie do urbanisticko-environmentálního systému pro re-kolonizaci vysychajících oblastí.

Systém pak neplní pouze funkci zdroje vody, ale je komplexním souborem řešení zahrnující nakládání se získanou vodou, kultivaci pouštní půdy, nástroje pro získávání energie i technologicko-konstrukční a logistické schéma procesu. Technologické řešení, které se v 60.letech pohybovalo v úrovni sci-fi se stává realitou.

 

projekt environmentální vize koncept 2019